Een all risk autoverzekering in Belgie afsluiten

In België kunt u ten behoeve van uw auto naast de verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA), vrijwillig een omniumverzekering afsluiten.

 
Deze verzekering wordt ook wel een all riskverzekering genoemd, omdat deze voor nagenoeg alle risico’s dekking biedt. Men kan omniumverzekeringen in twee groepen verdelen, namelijk enerzijds de complete ofwel volledige omniumverzekering en anderzijds de kleine ofwel mini omniumverzekering.


Kenmerken van een kleine omniumverzekering

Een kleine of mini omniumverzekering dekt en vergoedt de schade die aan uw voertuig kan optreden, zonder dat er een tegenpartij bij betrokken is. Deze schades worden namelijk niet vergoed door de verplichte BA autoverzekering. Het betreft de volgende mogelijke schades:
· Diefstal van uw auto
· Brand die onverhoopt ontstaat door zelfontbranding, dus brand van het voertuig zelf, maar ook schade door brand in de garage of woning.
· Glasbraak.
· Natuurkrachten, zoals schade door hagel, storm, bliksem, vallende takken en ook loslopende dieren.
Deze mini omniumverzekering maakt ook altijd deel uit van de hierna genoemde volledige omniumverzekering.

Kenmerken van een volledige omniumverzekering
Een volledige omniumverzekering bevat naast de hiervoor genoemde kleine omniumverzekering ook vergoeding van schade die ontstaat aan uw eigen auto, wanneer u eigen schuld aan een aanrijding heeft. Wanneer u overigens geen schuld heeft aan een aanrijding, dus in uw recht bent, dan betaalt de BA autoverzekering van de tegenpartij de schade aan uw auto.
Zeker wanneer u een jongere en/of duurdere auto heeft, is het belangrijk dat u deze goed verzekert. Wanneer u onverhoopt een aanrijding veroorzaakt en uw auto heeft grote schade, dan kan dit tot gevolg hebben dat u financieel niet in staat bent om deze schade te laten herstellen of de auto door een gelijkwaardige auto te vervangen. Wanneer u een volledige omniumverzekering heeft, dan vergoedt deze ook bij eigen schuld uw materiële schade. In het geval dat u een krediet heeft genomen om de auto te financieren, dan zult u in vele gevallen door de geldverstrekker al verplicht zijn gesteld om de auto volledig omnium te verzekeren. Zo niet, dan is het verstandig om dit op eigen initiatief te doen. In het geval dat onverhoopt de auto door grote schade verloren gaat, dan bent u wanneer u volledig omnium verzekerd bent, tenminste niet nog jarenlang uw krediet aan het afbetalen terwijl u de auto niet meer heeft.

Kosten van de omniumverzekering in België
Een omniumverzekering is niet goedkoop, dus u moet zelf de afweging maken tussen de hoogte van de premie, de dekking en voorwaarden en de waarde van uw auto. Iedere verzekeraar bepaalt op zijn eigen manier de premies en heeft zijn eigen polisvoorwaarden en vergoedingensysteem. De premiehoogte wordt voornamelijk bepaald door de volgende factoren:
· De catalogusnieuwwaarde van de wagen is de basis waarop de premie wordt gebaseerd.
· Wordt bij een eventuele vergoeding, in het geval van schade, gewerkt met de reële waarde van de auto of met een overeengekomen of aangenomen waarde.
· Hoeveel schadevrije jaren c.q. bonus/malus heeft u.
· Wat is de leeftijd van de auto, wat is het vermogen van de auto, wordt de auto alleen privé of ook beroepshalve gebruikt.
· Hoe oud is de bestuurder en wat is de woonplaats van de bestuurder.
· Is er een forfaitair bedrag, ook wel eigen risico of franchise of vrijstelling genoemd en hoe hoog is dit bedrag dat bij schade voor uw eigen rekening komt.