Een autoverzekering voor jongeren in Belgie

De autoverzekering voor jongeren is een hot item dat vaak in het nieuws is. De reden hiervoor is dat vele verzekeraars jongeren geen autoverzekering aanbieden of jongeren niet als klant aannemen.

 
Daarnaast is de premie bij verzekeraars waar jongeren wel op eigen naam een autoverzekering kunnen afsluiten, erg hoog ten opzichte van de premie die voor ‘ouderen’ geldt. Maar ook een jongere is verplicht de Burgerlijke Aansprakelijkheid Autoverzekering af te sluiten !

Kosten van de autoverzekering in België
Wanneer men een autoverzekering zoals de verplichte BA verzekering of de vrijwillige omniumverzekering wenst af te sluiten, dan is het altijd zinvol om de kosten die de diverse verzekeraars hiervoor in rekening brengen met elkaar te vergelijken. Uiteraard dient men bij de vergelijking ook de polisvoorwaarden te betrekken. De ene verzekeraar biedt aantrekkelijkere voorwaarden op het gebied van franchise en schadevergoeding dan de andere, soms zelfs bij een gelijke premie. Verzekeraars werken met basispremies die afhankelijk van een aantal persoonlijke factoren voor ieder individu anders, dus hoger of lager kunnen zijn. Mogelijke factoren die een rol spelen bij de bepaling van de premie die u voor een bepaalde verzekering dient te betalen zijn:
· Catalogusnieuwwaarde van de auto.
· Vermogen auto en type auto.
· Het aantal opgebouwde schadevrije jaren, vaak uitgedrukt als bonus/malus.
· Jaarkilometrage en gebruik voor privé en/of zakelijk
· Leeftijd, geslacht en woonplaats van de bestuurder.
Enerzijds wordt de premie dus gebaseerd op factoren die de auto betreffen en anderzijds op factoren die met de courante bestuurder persoonlijk samenhangen. Hiermee wordt in feite iedereen in een bepaalde risicogroep ingedeeld, dat wil zeggen het risico dat de verzekering loopt dat deze bestuurder bij een schade betrokken zal zijn. Wanneer u op basis van de genoemde factoren tot de voorzichtige bestuurders behoort, dan wordt dit vaak beloond met een lagere premie; behoort u evenwel tot de groep bestuurders die vaker bij aanrijdingen betrokken zijn, dan zal de premie hoger worden. En jongeren horen nu eenmaal bij deze laatste groep, blijkt uit de praktijk.

De acceptatievoorwaarden voor jongeren
Zoals we al eerder vermeld hebben, zijn er verzekeraars die jongeren onder de 26 jaar of 29 jaar gewoonweg niet als klant wensen te hebben. Sommige verzekeraars maken echter een uitzondering voor jongeren die al meerdere verzekeringen bij hun hebben afgesloten of voor jongeren waarvan de ouders een autoverzekering bij hun hebben afgesloten. Daarnaast zijn er verzekeraars die daarnaast nog extra voorwaarden hanteren voor jongeren, zoals bijvoorbeeld het verbod om in de nachtelijke uren in het weekend te rijden.
In veel gevallen geldt echter dat de premie die voor jongeren wordt berekend niet alleen hoger is omdat jongeren nog geen schadevrije jaren hebben kunnen opbouwen en dus geen bonus/malus hebben verdiend, maar ook omdat men daarnaast nog een toeslag voor extra risico hanteert. Dit impliceert dat een jongere voor een BA verzekering soms tot wel drie keer zo veel premie moet betalen. Daarbij houdt het vaak nog niet op, de franchise zal in veel gevallen ook nog eens hoger kunnen zijn.

Aandachtspunten, waar moet op gelet worden? 
Bij de acceptatie van jongeren en de premie die jongeren voor een autoverzekering moeten betalen, spelen ook de volgende punten een rol:
· Jongere vrouwen betalen vaak minder premie dan mannen van dezelfde leeftijd, omdat ze minder vaak bij schades betrokken zijn.
· De clausule dat men in de nachtelijke uren in het weekend niet mag rijden om geaccepteerd te worden voor een autoverzekering, wordt soms ook gehanteerd als voorwaarde voor een korting op de premie. 
· Het afsluiten van een autoverzekering bij dezelfde verzekeraar als die van de ouders, levert vaak wat korting op.
· Omdat het voor jongeren moeilijk en duur is om een autoverzekering af te sluiten, zijn er ouders die de auto op hun naam laten verzekeren en de jongere niet als courante bestuurder vermelden; dit omdat anders de premie hoger is. Wanneer er echter schade veroorzaakt wordt of er is betrokkenheid bij een aanrijding en het blijkt dan dat de jongere wel courante bestuurder is, dan kan de verzekeraar vanwege frauduleus handelen de schade op de jongere en zijn ouders verhalen. Daarnaast bouwt de jongere ook geen schadevrije jaren op als hij zelf geen verzekering heeft.
Wanneer men als jongere daadwerkelijk maar af en toe in de wagen van de ouders rijdt en de ouders registreren dit als zodanig bij hun verzekeraar, dan bouwt de jongere wel al schadevrije jaren op.