De autoverzekering vergelijken in Belgie

Op het moment dat u een nieuwe auto koopt of een nieuwe tweedehands wagen, dan kan dat een goed moment zijn om uw huidige autoverzekering onder de loep te nemen en te vergelijken met andere autoverzekeringen.

 
Ook wanneer u het idee heeft dat uw verzekering aan de dure kant is en misschien zelfs betwijfelt of u wel voldoende of goed verzekerd bent, kan het de moeite waard zijn om uw autoverzekering eens te vergelijken met die van andere aanbieders. 

Vergelijking van verschillende soorten
Wanneer u diverse autoverzekeringen, waaronder eventueel uw huidige autoverzekering, met elkaar gaat vergelijken, dan moet u in eerste instantie een keuze maken of u vooral op basis van de polisvoorwaarden en dekking vergelijkt, of vooral op basis van premie. Wanneer u voor uw persoonlijke situatie, dus op basis van uw eigen gegevens en die van uw auto, verschillende autoverzekeringen gaat vergelijken, dan zal er wel een bepaald verband zijn tussen de compleetheid van de polisvoorwaarden en de bijbehorende premie. Een echt lagere premie gaat geregeld gepaard met minder goede voorwaarden of een hoger eigen risico. Dus houd rekening met de volgende punten:
· Wanneer u verzekeringen gaat vergelijken moet u voor uzelf ook vaststellen aan welke voorwaarden de door u gewenste verzekering moet voldoen. Op basis van deze voorwaarden en het dekkingspakket kunt u dan de premies die de verschillende verzekeraars hanteren, vergelijken.
· Misschien wilt u maximaal een bepaalde premie betalen voor uw verzekering. U kunt dan bij die betreffende premie kijken wat iedere verzekeraar biedt en deze gegevens met elkaar vergelijken.
· Houdt wel altijd rekening met de hoogte van het eigen risico en ook de opbouw van bonus/malus. Dit zijn factoren die in de tijd ook geld kunnen kosten of waardoor u geld kunt besparen.
· Wanneer u verzekeringsvoorwaarden en premies vergelijkt, doe dit dan altijd op basis van uw persoonlijke situatie. De basispremie van iedere verschillende autoverzekering kan al anders zijn, maar door persoonlijke factoren kan deze fors hoger of lager worden voor u. En úw persoonlijke situatie en daarmee premie is uiteindelijk datgene wat telt.
· Wanneer u een omniumverzekering wenst, dan moet u erop letten wat er met de premie van de BA autoverzekering gebeurt. Deze wordt dan vaak lager; dit geldt ook als u een compleet pakket van autoverzekeringen bij dezelfde verzekeraar onderbrengt. Wanneer u meerdere (auto-)verzekeringen heeft, is het sowieso altijd gemakkelijker om deze allemaal bij één en dezelfde verzekeraar onder te brengen. Wanneer er dan wat aan de hand is, zal de communicatie veel soepeler verlopen.

Factoren van invloed op de autoverzekering
We hebben hiervoor al vermeld dat uw persoonlijke situatie van invloed is op de premie. Wanneer een verzekeraar een bepaalde basispremie hanteert, dan kan deze voor u hoger of lager uitvallen omdat er factoren zijn die hiertoe aanleiding geven. U kunt hierbij denken aan aspecten als:
· Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid; hierbij wordt de hoogte van de premie en soms die van de franchise beïnvloed door uw bonus/malus, leeftijd, geslacht, woonplaats, jaarkilometrage en het vermogen en eventueel type van de betreffende auto. 
· Omniumverzekering; de premie wordt gebaseerd op de catalogusnieuwwaarde, maar wordt mede bepaald door de franchise c.q. het eigen risico wat u kiest of opgelegd krijgt, uw schadevrije jaren, aantal kilometers per jaar en uw leeftijd, geslacht en woonplaats.

Zelf vergelijken of laten vergelijken?
Door op internet websites te bezoeken waar u autoverzekeringen kunt vergelijken of offertes aan kunt vragen, kunt u zelf vergelijkingen maken. U dient zich hierbij wel te realiseren, dat u niet altijd een compleet overzicht van de polisvoorwaarden en de kleine lettertjes krijgt te zien. Deze manier van vergelijken kan u wel minimaal een goede indicatie geven.
Daarnaast kunt u zich ook nog altijd persoonlijk melden bij verzekeringsmakelaars of directverzekeraars, waar u zich ook gedegen kunt laten adviseren over de voor u meest geschikte polis.