De zakelijke autoverzekering in Belgie

Wanneer u zelfstandige bent, een vrij beroep uitoefent of aan het hoofd staat van een onderneming, heeft u misschien één of meerdere firmawagens onder uw beheer.

 

 
Voor deze auto bent u verplicht een Burgerlijke Aansprakelijkheid autoverzekering af te sluiten en kunt u optioneel meerdere autoverzekeringen nemen.

De keuze tussen verschillende autoverzekeringen
Als u voor één of meerdere wagens van de zaak autoverzekeringen moet afsluiten, dan heeft u de keuze uit een aantal verzekeringen. De Burgerlijke Aansprakelijkheid autoverzekering is verplicht en de overige genoemde verzekeringen kunt u naar eigen keuze wel of niet afsluiten.
· Burgerlijke Aansprakelijkheid, dit is een verplichte verzekering die de eventuele schade van de tegenpartij vergoedt wanneer de bestuurder van uw firmawagen schuldig is aan een aanrijding of schade. De schade aan uw kant wordt in dit geval niet vergoed, behalve wanneer de andere partij schuldig is want dan betaalt zijn BA autoverzekering uw schade.
· De kleine en de complete omnium autoverzekering:
o De mini of kleine omnium autoverzekering die schades door brand, diefstal, glasbraak en natuurkrachten vergoedt.
o De complete of volledige omnium autoverzekering bestaat uit de hiervoor genoemde mini omniumverzekering met daaraan toegevoegd de Waarborg Eigen schuld. Deze waarborg houdt in dat wanneer u of uw bestuurder schuld heeft aan een aanrijding, ook de schade aan uw eigen auto wordt vergoed.
· Ongevallenverzekering bestuurder en inzittenden, die de schade vergoedt die de bestuurder oploopt. Tevens geeft deze extra dekking boven de BA autoverzekering wanneer inzittenden schade oplopen. Het gaat hier om schades op het gebied van invaliditeit, overlijden en ziektekosten.
· Rechtsbijstandsverzekering auto die bedoeld is voor het geval dat er geschillen optreden bij aanrijdingen of andere schades. 
· Hulpverleningsverzekering auto die gericht is op hulpverlening bij pech onderweg en bij het verloren gaan of niet meer bruikbaar zijn van uw auto.

Aandachtspunten bij een zakelijk autoverzekering in België
Wanneer u zakelijk autoverzekeringen afsluit, dan zijn er verschillen ten opzichte van het privé afsluiten van autoverzekeringen.
· Houd bij het afsluiten van een zakelijke autoverzekering rekening met het feit of de bestuurders de auto ook privé mogen en zullen gebruiken en of gezinsleden van de bestuurder ook de auto zullen besturen, dit naast het beroepsmatig gebruik.
· Wanneer u meerdere firmawagens heeft, wordt er vaak met een gemiddelde verzekeringspremie gewerkt, die niet verandert op het moment dat er andere courante bestuurders van de wagens gebruik gaan maken.
· De bonus/malus wordt bij aanvang van de verzekering op een bepaalde trede vastgesteld, en verandert als er schades optreden vaak alleen binnen een bepaalde bandbreedte.
· Zeker wanneer uw firmawagens onmisbaar zijn in het uitoefenen van het beroep, is het van groot belang te zorgen voor een goede regeling op het gebied van snel herstel van schade en vervangingsvoertuigen. Ook een eenvoudige administratieve afhandeling van deze kwesties met uw verzekeraar en herstelbedrijven is belangrijk; hierdoor hoeft u in het geval van schades niet te veel tijd hieraan te besteden.