De BA autoverzekering in Belgie

Het is in België verplicht om voor iedere auto minimaal een BA autoverzekering af te sluiten, waarbij BA staat voor Burgerlijke Aansprakelijkheid.

 
De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid autoverzekering
De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is een verplichte verzekering die wanneer u schuld bent aan een aanrijding, de schade van de tegenpartij en die van uw eventuele inzittenden vergoedt. Uw eigen schade valt hier dus niet onder. Het is niet voor niets dat de Wetgever bepaald heeft dat er voor iedere auto een BA verzekering moet worden afgesloten. Wanneer men het erop aan zou laten komen dat een verkeersdeelnemer die een aanrijding veroorzaakt, zelf de schade zou moeten vergoeden aan de benadeelde tegenpartij, dan zou dit tot grote problemen leiden. Vaak gaat het bij schade om grote bedragen en veel mensen zullen niet eens in staat zijn om een dergelijke schade aan een ander te vergoeden. De betrokkene die schade geleden heeft, zou dan met de brokken komen te zitten. Omdat iedereen deze verzekering heeft, ontvangt de partij die buiten schuld schade heeft geleden bij een aanrijding, altijd een vergoeding om de schade te kunnen laten herstellen.

Verschillen in BA autoverzekering
De dekking die een BA autoverzekering biedt, is in feite altijd hetzelfde. Verschillen kunt u vinden in de premiehoogte en de service die men u verleent.
· Wanneer men de extra service die vaak gratis wordt aangeboden in ogenschouw neemt, dan blijkt toch geregeld dat de BA verzekeringen waarbij service hoort, een hogere premie hanteren dan de wat meer uitgeklede BA verzekeringen.
· Soms is er bij de standaard BA autoverzekering inbegrepen, dat u gratis gebruik kunt maken van een telefonische informatie- en hulpverleningsdienst. Wanneer u buiten kantooruren betrokken raakt bij een aanrijding kunt u, of het nu uw eigen schuld is of niet, telefonisch om hulp en bemiddeling vragen.
· Er zijn verzekeraars die iedereen altijd wanneer nodig een dag gratis een vervangende wagen aanbieden, zodat men even de tijd heeft om zaken te kunnen regelen.
· Een extra faciliteit kan ook zijn hulp bij pech langs de weg.
· Sommige verzekeraars regelen, wanneer de auto niet meer bruikbaar is, ook het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden naar hun bestemming.
· De premie voor de BA verzekering kan worden beïnvloed door factoren als de leeftijd, geslacht en woonplaats van de bestuurder, het opgebouwde aantal jaren schadevrij rijden (bonus/malus), jaarkilometrage, gebruik van de auto voor alleen privé of ook beroepsmatig, vermogen en type van de auto en het aantal jaren dat men over het rijbewijs beschikt.