Studenten en een autoverzekering in Belgie

Er zijn heel wat studenten die een eigen auto hebben en deze ook zelf wensen te verzekeren.

 

 
Vaak is het een wat oudere en niet te dure auto en gaat het met name om de Burgerlijke Aansprakelijkheid autoverzekering en eventueel een rechtsbijstandsverzekering. Het is voor studenten, net als voor andere jongeren, echter een hele klus om de auto te kunnen verzekeren. Daarnaast wordt er in veel gevallen met erg hoge premies gewerkt. Hoe zit dat nu met autoverzekeringen wanneer men student is ?
 

De acceptatie van studenten voor een autoverzekering in België
Wanneer men als student een autootje koopt en dit wil verzekeren voor minimaal de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid, dan moet men hier meestal de nodige tijd voor nemen en veel geduld en incasseringsvermogen hebben. Daarom kan men er ook bijna niet van uitgaan dat men een auto direct na aankoop kan verzekeren. Wat is er aan de hand ?
Jongeren en dus ook studenten vormen een risicogroep binnen de hele groep bestuurders; dit omdat jongeren vaker met schades te maken hebben c.q. relatief meer aanrijdingen veroorzaken, waarbij vooral de weekendnachten heel berucht zijn.
Consequentie hiervan is dat een aantal verzekeraars personen die jonger zijn dan bijvoorbeeld 26 of 30 jaar gewoon niet als verzekerde accepteert of alleen onder heel strenge voorwaarden.

Voorwaarden die er gelden
Er zijn gelukkig voor studenten ook verzekeraars die wel jongeren als klant accepteren, maar dan moet men wel aan allerlei voorwaarden voldoen. U kunt hierbij denken aan voorwaarden als:
· Ouders moeten klant zijn bij de verzekeraar en minimaal een bepaald aantal verzekeringen of bankrekeningen op naam hebben.
· Student moet bankrekening bij verzekeraar hebben.
· Student mag niet rijden in de nachtelijke uren in het weekend en moet hiervoor een clausule ondertekenen.
· Student mag niet meer dan 1 bijrijder in de wagen hebben.

Hogere premielasten voor studenten in België
Verzekeraars krijgen premies binnen en van deze inkomsten moet men de schadevergoedingen betalen. Om dit per groep in ieder geval zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, moeten degenen die tot een risicogroep behoren, meer premie betalen dan degenen die daar niet toe horen. Dit betekent dat jongeren die veilig rijden, extra betalen voor hun minder veilig en verantwoord rijdende leeftijdsgenoten. Een student betaalt in de praktijk voor een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering tot wel drie keer zo veel als iemand van bijvoorbeeld 35 jaar met dezelfde rij-ervaring. Buiten het feit dat studenten vaak nog geen of zeer weinig schadevrije jaren i.c. bonus/malus hebben opgebouwd, wordt er namelijk nog een extra premietoeslag berekend.

Studenten en 29/29 regeling
In de 29/29 regeling zijn er afspraken gemaakt over de maximale premiehoogte die jongeren moeten betalen. Deze regeling berust op een akkoord tussen de overheid en verzekeraars, wat verzekeraars echter niet verplicht hoeven na te leven. De inhoud zegt globaal dat voor jongeren de normale voorwaarden voor premieberekening moeten worden gehanteerd en dat men een toeslag hierop van maximaal 29 % mag berekenen. Voor een jongere van 24 jaar wordt dan de premie berekend, zoals dat ook voor een persoon van bijvoorbeeld 34 jaar gedaan wordt, en hierop mag de verzekeraar dus een toeslag van 29 % doen vanwege het extra risico. Verzekeraars mogen overigens wel strengere eisen stellen om jongeren voor deze regeling in aanmerking te laten komen, zoals het verbod om in de nachtelijke uren in het weekend een auto te besturen.