De tarieven van een autoverzekering in Belgie

Wanneer u een autoverzekering afsluit, dan moet u hiervoor premie betalen. Verzekeraars mogen hun eigen tarieven vaststellen en werken derhalve ieder met hun eigen tarieven, en dit voor misschien wel dezelfde verzekering.

 
Voor u als verzekerde is het best moeilijk, zo niet onmogelijk om op het gebied van de tarieven die verzekeraars hanteren, door de bomen het bos nog te zien. U kunt hier meer lezen over een aantal aspecten betreffende de tarieven waarmee verzekeraars werken.

Inkomsten en uitgaven bij autoverzekeringen
Een verzekeraar die zich alleen bezig houdt met verzekeringen, moet van de inkomsten, dat zijn de premies die betaald worden, de schadevergoedingen betalen aan de verzekerden die hierop recht hebben. En zoals bij iedere economische activiteit, is het ook bij verzekeraars de bedoeling dat in ieder geval de uitgaven lager zijn dan de inkomsten. De premies die men ontvangt, moeten dus bij elkaar voldoende zijn om de bedrijfsvoering zelf, plus de uit te keren schadevergoedingen van te bekostigen. De premies voor de autoverzekering worden per verzekerde individueel bepaald; de basis hiervoor wordt gevormd door een standaardtarief waarna differentiatie plaatsvindt.

De tarieven en algemene differentiatie
Ondanks het feit dat iedere verzekerde anders is, maken verzekeraars wel een indeling in risicogroepen. Het blijkt uit de praktijk dat er op basis van bijvoorbeeld leeftijd of op basis van de woonplaats, een onderscheid gemaakt kan worden in het aantal schades dat men veroorzaakt of waarbij men betrokken is. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de leeftijdscategorie tot en met 25 jaar een risicogroep is. Ook zal de groep verzekerden die in een bepaald postcodegebied woonachtig is, vaker bij aanrijdingen betrokken kunnen zijn dan mensen die in een ander postcodegebied wonen. Consequentie hiervan is dat een dergelijke groep in zijn geheel een hogere premie dan het standaard tarief zal moeten betalen voor de autoverzekering.

De tarieven en individuele differentiatie
Wanneer men een autoverzekering wil afsluiten dan moet men een aantal persoonlijke gegevens aan de verzekeraar doorgeven. Op basis van deze gegevens wordt de uiteindelijk verschuldigde premie bepaald. Belangrijke factoren zijn bijvoorbeeld de bonus/malus en het aantal kilometers dat men per jaar rijdt. Een groter aantal schadevrije jaren leidt tot een lagere premie. Bij een hoger jaarkilometrage zal de premie ten opzichte van het standaard tarief verhoogd worden.
Daarnaast speelt bij de omniumverzekering de catalogusnieuwwaarde van de auto een grote rol bij de bepaling van het tarief van de verzekering. Het tarief is een bepaald promillage van de catalogusnieuwwaarde, waarbij daarna met individuele factoren de uiteindelijke premie wordt vastgesteld.